Accés al contingut Accés al menú de la secció

Tipus

 

Es distingeixen tres tipus d'altes capacitats:

La superdotació

És el cas de nens o adolescents que manifesten un nivell elevat en tots els recursos intel·lectuals: raonament matemàtic i raonament verbal, creativitat, facilitat per captar informació i transformar-la en coneixement, comprensió de conceptes, capacitat d'atenció i bona memòria. La seva capacitat intel·lectual els permet una tasca eficaç en qualsevol tema.

Disposen de moltes estratègies i recursos per solucionar problemes complexos. Acostumen a mostrar il·lusió pel treball i confiança en les pròpies possibilitats. Si estan motivats solen tenir un alt rendiment escolar.

El talent

És el cas d'infants o adolescents que mostren una aptitud elevada en aspectes concrets, per exemple: talent verbal, matemàtic, musical, motriu, artístic, acadèmic, esportiu, lògic o creatiu. Els infants talentosos poden sobresortir en un aspecte o en més d'un; pel que fa a la resta, poden tenir un nivell discret, igual o menor que el dels companys.

Una característica habitual és la irregularitat en la seva manera de treballar. El rendiment escolar sol ser bo, però només sobresurten en aquelles àrees en les quals tenen més capacitat. Sovint, el seu potencial es descobreix per les seves aficions o activitats.

Un cas especial és el talent acadèmic o l'aptitud per als aprenentatges escolars, que es podria confondre amb la superdotació.

La precocitat

Aquesta tipologia no està lligada a la capacitat intel·lectual, sinó a un ritme de desenvolupament més ràpid. Els nens precoços aprenen abans que la majoria dels de la seva edat en un o més aspectes, com per exemple caminar, parlar, llegir.

A mesura que creixen van evolucionant en totes les àrees i quan acaba el procés de maduració, cap als 13 o 14 anys, la seva evolució s'ha equilibrat amb la dels seus companys, per la qual cosa el seu nivell d'aprenentatge és semblant. La precocitat es manifesta especialment en certes àrees: el llenguatge, la música, les matemàtiques i la motricitat.

Cal remarcar que la superdotació i el talent són fenòmens cognoscitius estables, mentre que la precocitat és un fenomen evolutiu que acaba en l'adolescència.

Data d'actualització: 27.04.2015