Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 
Inici  > Educar i créixer en família  > Com ajudar el meu fill  > Prevenció i detecció de conductes d'odi i discriminació

Prevenció i detecció de conductes d'odi i discriminació

En aquesta guia trobareu informació i recursos per saber què són les conductes d'odi i discriminació, com detectar si el vostre fill pateix aquestes conductes o és ell qui les té amb un altre company, i com podeu fer-hi front.

Què entenem per conductes d'odi i discriminació?

Les conductes d'odi i discriminació consisteixen a donar un tracte d'inferioritat o excloure una persona o un col·lectiu per motius racials, religiosos, polítics, econòmics, etc.

L'origen de la discriminació està en els estereotips i els prejudicis. Els estereotips són el conjunt de creences, majoritàriament errònies, que la població té en relació amb un grup social: “els homes són més forts”, “les dones són més dèbils”... Els prejudicis són les valoracions negatives que tenim envers una persona pel fet de pertànyer a un col·lectiu determinat, sense que hi hagi raons que ho justifiquin.

La discriminació té a veure amb una valoració negativa de les diferències entre grups socials. Els infants perceben aquestes valoracions negatives des de ben petits a través de comentaris, acudits, notícies dels diaris o la televisió… Per aquest motiu cal que els pares els ajudeu a acceptar les diferències i fomenteu el respecte cap a totes les persones des de ben petits. Heu de tenir present que els pares també eduqueu els fills amb el vostre exemple. La relació que vosaltres teniu amb les persones influeix en les relacions que establiran amb els seus companys.

Algunes reflexions entorn de les conductes d'odi i discriminació:

 • Generalment s'adrecen a una persona concreta pel fet de pertànyer a un grup que pateix discriminació.
 • És un comportament social que sovint incorporem a la nostra pràctica quotidiana sense adonar-nos-en. Per exemple, en el metro no seure al costat d'una persona que veiem diferent per la seva manera de vestir, el color de la pell…
 • Les conductes d'odi i discriminació poden ocasionar danys morals, físics, psíquics o materials a la persona discriminada, i tenen també un efecte negatiu en la societat.
 • Una actitud discriminatòria que s'allarga en el temps pot convertir-se en una conducta assetjadora.
 • Aquesta mena de conductes vulneren el dret a la igualtat de tracte al qual tenim dret totes les persones.


Quins tipus de discriminació podem distingir?

En podem destacar les següents:

 • Xenofòbia: té lloc quan una persona és tractada de manera diferent o excloent per la seva pertinença a un determinat grup racial o ètnic o pel seu lloc d'origen.
 • Homofòbia: té lloc quan algú és tractat amb aversió, hostilitat, odi o desaprovació per la seva orientació sexual.
 • Sexisme: es produeix quan una persona és tractada de manera menys favorable que una altra en atenció al seu gènere.
 • Transfòbia: es dóna quan una persona és menyspreada o tractada amb hostilitat perquè la seva identitat de gènere no s’ajusta a la que la societat li atribueix d’acord al sexe biològic.
 • Per nivell cultural i econòmic: es produeix quan algunes persones són considerades inferiors per no haver pogut accedir a la mateixa formació que altres o pel fet de no gaudir d'una bona situació econòmica.
 • Per discapacitat: es manifesta quan una persona és menyspreada o infravalorada pel fet de tenir algun tipus de discapacitat, ja sigui física o mental.
 • Per motius estètics: es produeix quan una persona és tractada de manera diferent o excloent perquè la seva imatge personal no encaixa en els cànons de bellesa establerts en la societat.

Més informació sobre la prevenció i detecció de conductes d'odi i discriminació


Data d'actualització: 06.04.2016