Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 
 
 
Tipus
 
 
Com saber
 
 
Què no és
 
 
Converses

Com saber

Si el meu fill o filla té TDAH

Aquest trastorn ha de ser diagnosticat per un psicòleg clínic, un psiquiatra o un neuropediatra expert en TDAH, però els pares podeu col·laborar en la detecció precoç a partir de l'observació diària i el coneixement que teniu del vostre fill.

Perquè les conductes que observeu en els vostres fills puguin ser considerades com a símptomes del TDAH, s'han de diferenciar de manera evident de les dels nens o joves de la seva edat, i s'han de mostrar de manera continuada durant un temps mínim de mig any en tots els entorns (familiar, escolar, lleure...).

Alguns aspectes que podeu observar són els següents:

En relació amb l'atenció

 • Fa les coses sense parar atenció.
 • Es distreu fàcilment.
 • Es mostra molt dispers, passa d'un tema a un altre amb facilitat.
 • Sembla que no escolta quan se'l parla.
 • Desconnecta amb facilitat de les converses que no li interessen.
 • Necessita canviar sovint de joc o activitat, si no és que li resulta altament motivador.
 • Perd objectes: joguines, estris, llibres...

 

En relació amb l'activitat motriu

 • Prefereix els jocs moguts als tranquils.
 • Habitualment corre d'una banda a l'altra o s'enfila pertot arreu.
 • Es mostra inquiet i li costa estar assegut.

 

En relació amb l’actitud

 • Es mostra impacient, li costa esperar.
 • Té poca capacitat d'autocontrol: xerra molt i vol contestar preguntes abans que s'hagin acabat de fer.
 • Interromp, irreflexivament, les converses, els jocs o les activitats dels altres.
 • Sovint actua de manera impulsiva, fins i tot es mostra imprudent.
 • És molt sensible a l’estrès i als ambients sorollosos.

 

En relació amb les tasques

 • Sovint li costa acabar allò que comença.
 • Abandona les tasques que li representen dificultat.
 • Té poca capacitat d'organització i planificació.
 • Mostra poca cura en els treballs manuals, ja que suposen dedicació i concentració.
 • Obté uns resultats acadèmics inferiors a les seves capacitats.

 

Si els vostres fills manifesten algunes de les conductes anteriors, podeu parlar amb el seu mestre, professor, monitor de l'esplai o d’esport... per comprovar si aquestes conductes també s'observen a l'escola i en altres entorns.

Data d'actualització: 11.01.2018