Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 
 
 
Tipus
 
 
Com saber
 
 
Què no és
 
 
Converses

Com saber

si el meu fill té TDAH

Com hem dit, aquest trastorn ha de ser diagnosticat per un especialista, però els pares podeu col·laborar en la detecció precoç.

Aspectes que podeu observar en el vostre fill:

 • Fa les coses sense parar atenció.
 • Canvia sovint de joc o activitat. Manté molt poca estona l'atenció en el joc o en qualsevol altra activitat.
 • Necessita que se li repeteixin molt sovint les coses i no sempre acaba el que comença.
 • Necessita ajuda, sovint, per organitzar i acabar les activitats.
 • Es distreu fàcilment.
 • Perd objectes: joguines, estris, llibres...
 • Es mostra inquiet i li costa estar assegut.
 • Habitualment corre d'una banda a l'altra o s'enfila pertot arreu.
 • Es manté poca estona en els jocs tranquils.
 • Xerra molt i vol contestar preguntes abans que s'hagin acabat de fer.
 • Es mostra impacient, li costa esperar.
 • Interromp, irreflexivament, les converses, els jocs o les activitats dels altres.


Si els vostres fills manifesten algunes de les conductes anteriors, podeu parlar amb el seu mestre o professor per comprovar si aquestes conductes també es repeteixen a l'escola.

Condicions que cal tenir en compte

Perquè les conductes que observeu en els vostres fills puguin ser considerades com a símptomes del TDAH, s'han de donar, també, les condicions següents:

 • S'han de diferenciar clarament dels nens de la seva edat.
 • Aquests comportaments no han de ser esporàdics i s'han de mantenir durant un temps, com a mínim sis mesos.
 • Els comportaments apareixen en situacions diverses, tant a l'escola com a casa o en altres àmbits (esplai, amics...).

 

Data d'actualització: 21.03.2013