Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 

Consum

El consum responsable és el que té en compte les característiques (edats, habilitats…) dels vostres fills i les seves necessitats reals. Un consum responsable també és el que mira com s'ha fet un producte i les conseqüències socials, ecològiques i ambientals que pot tenir la seva producció i comercialització.

El consum està molt present en les nostres vides i és necessari. Ara bé, hem de ser conscients que els infants i els joves des de ben petits reben diferents missatges dels mitjans de comunicació, dels amics..., que els inciten a comprar i consumir de manera mecànica productes que realment no necessiten o que són inadequats a la seva edat o al seu grau de maduresa. Aquest fet els pot portar a una certa desorientació, fins al punt que poden confondre allò que són amb allò que tenen. D'aquí que, una certa austeritat els permetrà descobrir que el que els fa sentir bé no és tant el que tenen sinó el què fan i el que són. A la vegada, viure amb una certa austeritat els permet practicar l'espera i l'aplaçament de la satisfacció d'allò que desitgen.

Si eduqueu els vostres fills en un consum responsable, basat en necessitats reals, estareu potenciant que aprenguin a renunciar, a prioritzar, a ser crítics davant les influències externes (modes, amics o publicitat), a controlar els seus impulsos i a ser responsables. També els ajudareu a valorar més el que ja tenen, i s'alliberaran així de la insatisfacció i l'ansietat que els pot generar un consum compulsiu. Tots aquests valors els ajudaran en el seu procés personal al llarg de la seva vida.

D'altra banda, educar en un consum responsable també vol dir fer conscients els vostres fills que un consum desmesurat pot comportar desequilibris socials (com les diferències econòmiques dins de la nostra societat i entre els diferents països) i ambientals (com la contaminació pels residus a l'aigua, l'aire, el sòl...), aspectes que es fan més visibles en temps de crisi com l'actual. D'aquesta manera podeu ajudar els vostres fills a desenvolupar la seva capacitat crítica i el sentit de justícia social.

En general, per fomentar el consum responsable en els vostres fills és convenient que:

 • Tingueu uns criteris clars sobre les necessitats reals de consum dins l'àmbit familiar.
 • Aprengueu, com a pares, a saber dir "no" quan els vostres fills us demanen coses que no necessiten o que no són adequades a la seva edat o al seu grau de maduresa.
 • Eviteu el consum mecànic, és a dir, aquell que fan els vostres fills seguint les tendències que marquen els mitjans de comunicació o per imitació dels seus amics.
 • Eviteu l'excés de joguines, roba i altres objectes que fan que els infants i joves no valorin el que tenen i se sentin insatisfets perquè sempre hi ha coses que no posseeixen.
 • Potencieu una certa austeritat que els permeti relativitzar allò que creuen que és necessari i descobrir que allò que els fa sentir bé no és tant el que tenen com el que fan i el que són.
 • Ensenyeu als vostres fills que un consum responsable també vol dir tenir en compte com s'ha fet un producte determinat, les condicions de treball dels qui han participat en la seva elaboració i si en la seva fabricació s'ha respectat el medi ambient.
 • Aneu a comprar junts i dialogueu al voltant d'allò que es compra o no, donant les explicacions de per què s'adquireix un producte i no un altre.
 • Fomenteu els regals no materials; per exemple, construir joguines, dissenyar-les, buscar materials de rebuig per fer-les... D'aquesta manera se sentiran orgullosos amb el que han construït.
 • Feu conscients els vostres fills que els objectes i joguines s'han de conservar perquè durin més; així contribuirem a posar fi a la cultura de comprar i llençar.
 • Recordeu que no tots els infants i joves tenen les mateixes possibilitats per accedir als béns de consum necessaris i dur a terme, com a família, accions solidàries.
 • Ensenyeu els vostres fills a través d'accions i de situacions de la vida quotidiana a no malgastar, de manera que sigueu un model de consumidor responsable per als vostres fills. Els infants i els joves aprenen més amb les vostres accions que no pas amb les vostres paraules.

 Data d'actualització: 09.04.2012