Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 

Respecte

El respecte és l'actitud de reconeixement dels drets de les persones i la valoració de la seva identitat, opinió o manera de pensar... És la base fonamental per a una convivència justa i pacífica entre tots els membres de la societat. La manca de respecte pot generar conflictes en tots els àmbits: personals, familiars, escolars, socials...

El respecte té a veure amb una manera especial de mirar i tractar els altres. És una aproximació a les persones amb una mirada atenta, però amb una certa cura, sense envair el seu espai. El respecte dista tant de la violència com de la indiferència.

Cal no confondre respecte amb tolerància; aquesta no implica aproximar-se als altres, sinó que té més a veure amb la indiferència.

Tot i la importància d'aquest valor, malauradament, veiem sovint actituds ben diferents al carrer, als mitjans de comunicació..., com la manca de diàleg, crits, insults... És important que la família eduqueu, amb el vostre exemple i la vostra tasca educativa, per contrarestar aquests models negatius que reben els vostres fills des de ben petits.

El respecte comprèn tots els àmbits de la vida: respecte a un mateix, als altres i al món.

Respecte a un mateix

Respectar-se un mateix és atendre i satisfer les pròpies necessitats, conèixer i valorar les pròpies qualitats i valors i acceptar els errors. Només aprenent a respectar-se un mateix es pot respectar, valorar i acceptar les diferències i els errors dels altres.

El coneixement i l'acceptació que tenen els vostres fills d'ells mateixos encara s'està formant. El fet de sentir-se estimat i respectat per la família és molt important per créixer i desenvolupar-se amb seguretat i autoestima.

D'altra banda, és important que el vostre fill entengui que el respecte a un mateix no ha de dependre de l'opinió o el reconeixement dels altres. Si aquest desig d'acceptació és massa gran, pot portar-los problemes d'inseguretat, de dependència o de baixa autoestima que no els deixarà manifestar la seva personalitat i dificultarà les relacions amb els altres.

Respecte als altres

Respectar l'altre és reconèixer-lo i acceptar-lo. És fonamental que els pares eduqueu els fills des de ben petits en el respecte. La millor manera d'aconseguir-ho és amb la vostra actitud i el vostre exemple. Quan els fills veuen que reconeixeu els drets de les altres persones –siguin com siguin o vinguin d'on vinguin- quan valoreu les seves creences i opinions, aprenen el valor del respecte: una societat diversa, intercultural i madura només es pot construir a partir del diàleg i del respecte.

Un cas molt especial és el del reconeixement i el respecte que els nens i joves han de tenir cap a les persones responsables de la seva educació: pares, docents, gent gran... Educar és la capacitat d'influir, de guiar i d'orientar i cal un cert reconeixement i autoritat per fer-ho.

En el cas dels centres educatius, hi ha casos en què es manifesta el poc reconeixement i respecte d’alguns alumnes cap als docents. A part del que suposa com a manca d’un valor humà fonamental, aquest fet també pot tenir altres conseqüències, com que considerin irrellevant allò que el professor els està ensenyant, desaprofitin les classes i baixi el seu rendiment escolar. Aquest fet no és casual, sinó que beu de la imatge social que, algunes vegades, es té dels docents, i en particular de la que algunes famílies transmeten als seus fills. Cal que tingueu en compte que si els vostres fills veuen que valoreu i respecteu la tasca educativa dels seus mestres o professors, tindran una millor disposició davant dels aprenentatges.

Així mateix, el món de l’esport ens transmet en ocasions imatges de manca de respecte entre jugadors, baralles d’espectadors, pares que criden o insulten l’equip contrari quan juguen els seus fills... Cal tenir una cura especial, ja que tot el que es relaciona amb l’esport té molta incidència en nens i joves. Convé treballar els valors que aporta l’esport, com l’esforç, la responsabilitat, el treball en equip, la humilitat...

Respectar els altres comporta, també, actituds respectuoses amb les coses i els espais que s'han de compartir a casa, a l'escola, als parcs, biblioteques, teatres, museus, cinemes, etc.

Respecte al món

Respectar el món és valorar i tenir cura del seu entorn més proper i que es relaciona amb la natura i el medi ambient: els animals, les plantes i tot allò que fa possible la vida al nostre planeta.

És important que s'eduqui bé els fills en el respecte a la natura: no tan sols fent que aprenguin a valorar-la sinó també a conservar-la.

En general, per desenvolupar el respecte en els vostres fills és convenient que:

 • Els ajudeu a conèixer i a acceptar les seves capacitats i limitacions perquè aprenguin a respectar-se ells mateixos.
 • Parleu amb ells i els feu conscients que per afavorir el respecte en ells mateixos no han de dependre de les opinions ni del reconeixement dels altres; que han d'aprendre a autovalorar-se i a creure en ells mateixos; en definitiva, a acceptar-se i estimar-se.
 • Els ensenyeu a aproximar-se als altres i relacionar-se amb una mirada atenta, és a dir, mostrant-se atent a allò que els altres poden necessitar o ens aporten.
 • Els ensenyeu a acostar-se als altres, però sense envair-los, amb cura.
 • Els ensenyeu a defensar les seves opinions sense mostrar conductes agressives.
 • Els ajudeu a reconèixer, comprendre i apreciar les emocions, la fragilitat i els sentiments dels altres.
 • Sigueu un bon exemple per a ells, sent respectuosos amb tothom,  evitant les crítiques als altres i respectant les diferents idees i opinions.
 • Procureu mantenir una actitud de respecte dins la família tenint una bona comunicació entre tots els membres, mostrant confiança en els altres, valorant les opinions, fent una escolta activa...
 • Els ensenyeu que el diàleg és la base del respecte en la societat en què vivim.
 • Utilitzeu un llenguatge correcte davant dels vostres fills, perquè després el facin extensiu en totes les seves relacions.
 • Sigueu crítics i feu reflexionar els fills davant la manca de respecte que es pot percebre en alguns mitjans de comunicació.
 • Els ensenyeu, amb el vostre exemple, la necessitat de respectar la privacitat de les persones, els seus espais, les seves coses personals, les seves converses amb amics, etc.
 • Els ensenyeu normes bàsiques de comportament i de cortesia, necessàries per a les relacions socials: demanar les coses “si us plau”, donar les gràcies, demanar permís, saber demanar disculpes, escoltar sense interrompre.
 • Corregiu els comportaments inadequats i les manques de respecte en les seves relacions socials, tant en la manera de parlar com en les seves accions.
 • Marqueu límits i normes de comportament que reforcin el respecte als adults.
 • Reconegueu i valoreu els esforços i conductes respectuoses dels vostres fills, comentant les situacions que s'han donat, felicitant-los...
 • Respecteu davant dels vostres fills les decisions dels docents, destacant tot el que aporten a la seva educació. En cas de desacord, és bo parlar amb els professors directament.
 • Els ensenyeu a tenir una actitud respectuosa amb les coses i en els espais que s'han de compartir tant a casa com a fora (biblioteques, teatres, monuments, museus, cinemes)
 • Els ensenyeu a cuidar el seu entorn més proper perquè aprenguin a respectar el conjunt de la natura (parcs, jardins...).
 • Els expliqueu la necessitat de no malgastar els recursos naturals del planeta, ja que són limitats.
 • Impliqueu els vostres fills en la tasca de reutilitzar o reciclar objectes o deixalles.

 


Més informació sobre respecte:


Data d'actualització: 29.10.2012