Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 

Comunicació

Una bona comunicació en l'entorn familiar va molt més enllà del fet d'intercanviar informacions; de fet, té molt a veure amb la vessant emocional. Les relacions familiars es veuen enfortides quan som capaços de compartir els nostres estats d'ànim, sentiments, vivències o punts de vista en l'entorn familiar.

Els missatges que donem als fills els ajuden a construir la imatge de si mateixos i a prendre consciència de qui són.

A banda de promoure un ambient distès, l'exemple que transmetem amb una bona comunicació contribueix a que els fills desenvolupin unes estratègies que els permetran saber relacionar-se de manera positiva en d'altres entorns a part del familiar.

Una bona comunicació en l'àmbit familiar hauria de permetre poder parlar sobre qualsevol tema, sense tabús, adaptant el que diem a l'edat i maduresa dels fills i, sobretot, conèixer millor els fills, per afavorir un millor acompanyament, tenint-ne en compte les capacitats i limitacions, interessos i necessitats, i alhora la prevenció, detecció i intervenció davant situacions no desitjades.

En la comunicació, tan important és allò que diem, com la manera com ho diem. El to de la veu, l'expressió corporal, el context, les mirades, els gestos … també influeixen en el nostre missatge i en la interpretació que poden fer els fills. Per això, cal que siguem coherents entre el contingut i el context del missatge per a poder transmetre confiança i credibilitat als nostres fills.

A partir dels nostres missatges en relació a la seva manera de ser, de sentir o de fer, els infants van construint la seva pròpia imatge i així prenen consciència de qui són. És important tenir-ho en compte, ja que té una influència enorme en la construcció de la seva personalitat.

Les famílies hem de buscar espais quotidians per la comunicació entre fills i pares. Un bon moment pot ser l'hora dels àpats, asseguts a taula, on podem explicar-nos com ha anat el dia, el que ens ha agradat o disgustat, el que pensem, el que sentim, el que desitgem, etc. També és comunicació una nota escrita del pare o la mare per fer un recordatori o donar ànims pels petits reptes del dia a dia.

Les tecnologies han creat nous codis de comunicació entre els joves, més visuals i farcits d'abreviatures i acrònims amb significats propis. També han originat noves maneres de comunicar-se dins les famílies. De tota manera, malgrat la tecnologia ofereix avantatges com la immediatesa, la presencialitat n'ofereix altres com copsar el llenguatge no verbal (el to de veu, la mirada, els gestos…) i percebre la resposta emocional.

 

En general, per promoure una comunicació fluïda amb els fills convé que:

  • utilitzeu un llenguatge correcte, clar i entenedor;
  • eviteu entrar en contradiccions que puguin desconcertar-los o confondre'ls;
  • afavoriu espais de comunicació amb els fills, tenint present que no sempre saben expressar la necessitat de parlar amb l'adult;
  • us prengueu temps per seure i parlar, quan els fills han tingut un conflicte o una conducta inadequada. Ajudeu-los a prendre consciència de la importància d'enfrontar-se a les situacions sense defugir la responsabilitat;
  • procureu parlar en positiu quan no estigueu d'acord amb la seva opinió o tria; eviteu començar les frases en negatiu del tipus "fas mal fet", "això no és així", "no tens raó", "t'equivoques", "cauràs", etc. i procureu usar altres expressions com ara "jo crec que el que fas no està bé", "em sembla que el que dius no és cert", "jo no opino igual", "ves amb compte que pots caure", etc.
  • escolteu-los per conèixer què pensen i què fan;
  • practiqueu l'escolta activa (aneu més enllà de les paraules, manifesteu el vostre interès en el que us expliquen, demaneu-los aclariments que els ajudin a definir els sentiments i a expressar millor les seves emocions…) i procureu tenir en compte les seves necessitats i no només els seus posicionaments o interessos;
  • feu-los partícips de les decisions familiars que els afecten o en les que poden col·laborar, per tal de promoure que se sentin part de la família.

 

Més informació per edats:

Data d'actualització: 02.07.2018