Accés al contingut Accés al menú de la secció

Joc

El joc és una activitat bàsica en la vida i en el desenvolupament global de les persones. S'acostuma a relacionar amb la infància, però en realitat és necessari en qualsevol edat.

La principal motivació per jugar és el plaer que genera la mateixa activitat. D'altra banda, mitjançant el joc els fills exploren i descobreixen el món; reprodueixen i imiten comportaments dels adults posant en pràctica diferents rols en funció del seu entorn; aprenen coses noves i com relacionar-se amb les persones que els envolten. Per aquest motiu, el joc té un paper molt important en l'educació d’infants i joves, ja que influeix en la construcció de la pròpia identitat, en l'adquisició d'aprenentatges i en la manera d'entendre el món.

A través del joc els fills poden desenvolupar i reforçar capacitats de diferents tipus:

 • Mentals: La més destacable és la del llenguatge, mitjançant el qual els vostres fills poden construir un pensament ordenat i comunicar-se amb les altres persones. Jugar ajuda també a assolir coneixements i desenvolupar la imaginació i la creativitat, aspectes que faciliten l'aprenentatge.
 • Socioemocionals: Jugant aprenen a conèixer i controlar les emocions i capacitats pròpies, i a reconèixer les dels altres. El joc els ensenya a relacionar-se amb els companys i fa que estableixin vincles afectius entre ells. Les circumstàncies que imaginen jugant també els permet practicar habilitats socials de tota mena, com pautes de comportament i de relació, que més endavant necessitaran per resoldre qualsevol tipus de situació. Així mateix, jugant adquireixen valors; per exemple, quan insisteixen a superar obstacles, millorar els seus resultats o guanyar, aprenen els valors de l'esforç i de la superació, que els ajudaran en qualsevol àmbit de la seva vida. En un sentit ampli, el joc és un aprenentatge que els prepara per a la vida.               
 • Físiques: El joc els permet conèixer el propi cos i desenvolupar la coordinació psicomotriu: és a dir, el control dels moviments i de les capacitats sensorials i físiques. Quan juguen sols o amb els altres troben els seus límits i descobreixen les seves capacitats físiques.

 

És convenient que els pares:

 1. jugueu amb els fills procurant que el temps que els dediqueu sigui de qualitat, és a dir, participant amb interès i sense interrupcions. Això us permetrà conèixer-los, saber què senten i reforçar el vostre lligam afectiu;
 2. faciliteu que els fills tinguin cada dia estones per jugar, ja que el joc contribueix a desenvolupar les capacitats mentals, de relació social i físiques;
 3. afavoriu que els avis, com a transmissors de jocs tradicionals, juguin amb els vostres fills;
 4. procureu que el temps de lleure dels fills inclogui també estones per jugar lliurement, sense activitats programades ni intencions educatives; aquest joc espontani desenvolupa la seva creativitat i imaginació;
 5. afavoriu el joc en ambients naturals o a l'aire lliure, on el joc pot ser més imaginatiu i saludable;
 6. respecteu els interessos dels fills i deixeu que, en la mesura possible, juguin al que vulguin, amb la qual cosa es fomenta la diversitat d'aficions i gustos;
 7. afavoriu que juguin amb amics i companys en diferents àmbits (al parc, a casa, el cap de setmana, etc.) per reforçar-ne la socialització, i alhora conèixer els seus amics i veure quines relacions estableixen amb ells;
 8. oferiu als fills jocs i joguines variats, sense fer cas als estereotips que es veuen a la societat o que impliquin conductes discriminatòries. Per exemple, eviteu diferenciar entre els esports o les joguines per a nens i per a nenes;
 9. afavoriu jocs i joguines que no promoguin conductes violentes, com és el cas d'alguns videojocs en què l'objectiu o la manera de jugar implica violència;
 10. eviteu l'excés de joguines, ja que pot provocar desinterès i que no valorin el que tenen;
 11. els feu responsables de tenir cura i d’endreçar els jocs i joguines;
 12. tingueu en compte que les joguines siguin adequades a l'edat i que compleixin la normativa de seguretat;
 13. demaneu consell als botiguers especialitzats a l'hora de comprar joguines per als vostres fills;
 14. limiteu el temps que els fills dediquen als videojocs (mòbils, ordinadors, consoles, tauletes, etc.) i oferiu-los activitats alternatives; d'aquesta manera contribuireu a evitar el sedentarisme o possibles dependències futures;
 15. us assabenteu dels continguts de què tracten els videojocs dels vostres fills, per tal d'evitar conductes de risc (violència, discriminació, conducció temerària, addiccions, etc.).

 Data d'actualització: 07.10.2015