Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 
Inici  > Escolaritat  > Etapes educatives  > Ensenyaments artístics  > Cicles d'arts plàstiques i disseny

Cicles d'arts plàstiques i disseny


Són els ensenyaments de formació professional que poden seguir els vostres fills en l'àmbit de les arts plàstiques, els oficis artístics i el disseny. Aquests ensenyaments s'organitzen en cicles de formació professional de grau mitjà i cicles de formació professional de grau superior.

Cicles de grau mitjà

Accés

Per accedir a aquests cicles cal el següent:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) i
 • superar la part específica de la prova d'accés.
 • Tenir el títol de tècnic (per haver superat un cicle de grau mitjà).

 

Si els vostres fills no tenen el graduat en ESO, també poden accedir-hi si superen el curs específic d'accés i la prova d'accés (part comuna i part específica).

Per inscriure's a la prova d'accés els vostres fills han de tenir 17 anys o complir-los durant l'any que fan la prova. Aquesta prova té dues parts:

 • la part comuna, que té l'objectiu d'acreditar la maduresa de l'aspirant en relació amb les competències bàsiques de l'ESO i 
 • la part específica, que té l'objectiu de demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per seguir amb profit aquests ensenyaments.

 

Organització i curriculum

Aquests cicles poden tenir una durada d'un o dos cursos, segons la família professional a què pertanyen. La formació teòrica es fa en un centre educatiu i la formació pràctica en un centre de treball relacionat amb la formació que està rebent.

Els plans d'estudi estan relacionats directament amb la pràctica professional. Actualment l'oferta d'aquests cicles està repartida en les següents famílies professionals:

 • Art floral
 • Arts aplicades al llibre
 • Arts aplicades al mur
 • Arts aplicades de l'escultura
 • Arts aplicades a la indumentària
 • Ceràmica artística
 • Circ
 • Comunicació gràfica i audiovisual
 • Esmalts artístics
 • Joieria d'art

 

Titulació

Un cop aprovat un cicle formatiu de grau mitjà, els vostres fills reben el títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny en l'especialitat corresponent. Aquest títol els permet incorporar-se al món laboral o continuar estudiant un cicle formatiu professional de grau superior (CFGS) o el batxillerat (només les matèries comunes i algunes de les de modalitat).

Cicles de grau superior

Accés

Els vostres fills tenen accés directe a aquests cicles si tenen algun dels títols següents:

 • batxillerat en la modalitat d'arts o l'artístic experimental,
 • batxillerat en altres modalitats però haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts
 • graduat en arts aplicades i oficis artístics
 • tècnic superior d'arts plàstiques i disseny d'una família equivalent.

 

En cas que els vostres fills no compleixin aquests requisits, també poden accedir-hi superant una prova d'accés (part específica i part comuna). Per poder fer aquesta prova cal que tinguin 19 anys o els compleixin l'any que fan la prova o en tinguin 18 o els compleixin l'any de la prova i també tinguin el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent.

Organització i currículum

Aquests cicles poden tenir una durada de dos cursos. La formació teòrica es fa en un centre educatiu i la formació pràctica en un centre de treball relacionat amb la formació que està rebent.

Els plans d'estudi d'aquests cicles estan relacionats directament amb la pràctica professional. Actualment l'oferta d'aquests cicles està repartida en les famílies professionals següents:

 • Art floral
 • Arts aplicades a la indumentària
 • Arts aplicades al llibre
 • Arts aplicades al mur
 • Ceràmica artística
 • Comunicació gràfica i audiovisual
 • Disseny d'interiors
 • Disseny industrial
 • Escultura
 • Esmalts artístics
 • Joieria d'art
 • Teatre
 • Tèxtils artístics

 

Titulació 

Un cop aprovat un cicle formatiu de grau superior, els vostres fills reben el títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en l'especialitat corresponent. Aquest títol els permet incorporar-se al món laboral o continuar amb estudis universitaris, un cicle professional de grau superior, ensenyaments artístics superiors de disseny ode conservació i restauració de béns culturals.


Data d'actualització: 11.10.2017