Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 
 
 
Introducció
 
 
Metodologia

Activitats 1a sessió

Malbaratament alimentari


Durant aquesta sessió es faran tres activitats:

 1. Sensibilització. Escollir, entre les opcions A o B, la que es consideri més adequada segons les característiques i el perfil dels assistents.
 2. Enquesta d'autoconeixement.
 3. Valoració de la sessió i recursos.

 

El dinamitzador presenta el tema i explica als participants els objectius de la sessió:

 1. Sensibilitzar les famílies sobre la importància d'evitar el malbaratament alimentari a casa.
 2. Compartir experiències i reflexions que s'han de tenir en compte en les actuacions a casa.
 3. Valorar al final de la sessió les idees noves que s'han presentat i la possible aplicació en la vida diària.
 

Activitat 1. Sensibilització

Opció A

Veure el video Malbaratament alimentari.

Després de veure'l, el dinamitzador pot iniciar un debat formulant les preguntes següents:

 1. Havíem sentit parlar de malbaratament alimentari?
 2. Per què creiem que es diu que a les llars es malbarata una quantitat molt significativa d'aliments?
 3. Com podem ajudar a fer conscients els infants i els joves de la necessitat d'evitar el malbaratament?
 4. Quines noves mesures podem començar a prendre després de veure'l?

 

El dinamitzador intentarà que surtin idees clau, com:

 1. El malbaratament es dóna quan es llencen aliments que es podrien haver aprofitat.
 2. A les llars es malbaraten molts aliments; amb el que es malbarata es podria alimentar molta gent.
 3. El malbaratament d'aliments té una dimensió social, ja que moltes persones viuen sota el llindar de la pobresa al nostre país.
 4. També té un cost econòmic per qui llença aliments i un impacte ambiental considerable (consum d'energia i gestió de residus evitables).
 5. Les famílies han de ser conscients que cal educar els fills en el respecte cap als aliments per fer un consum responsable i evitar el malbaratament.
 6. Hi ha accions senzilles i puntuals per fer a casa i amb els fills que poden ajudar: fer la compra amb els fills seguint una llista, mirant les dates de caducitat, tenint en compte les quantitats...

 

Si el grup és nombrós s'organitzaran petits grups en els quals un pare o una mare farà de portaveu. El portaveu recollirà i exposarà les aportacions del grup. (Fitxa Activitat grups)

L'activitat s'acaba amb una síntesi de les reflexions més destacades aportades pels assistents.

 

Opció B

Llegir l'article El malbaratament alimentari.

Després de llegir l'article, la persona que dinamitza la sessió pot iniciar el debat formulant les preguntes següents:

 1. Què és el malbaratament alimentari?
 2. Creiem que és cert que es malbaraten molts aliments a les llars? Per què creiem que és important no malbaratar aliments?
 3. Considerem que el valor de "no llençar el menjar" està present en la societat d'avui?
 4. Quines mesures creiem que són més importants per evitar el malbaratament?

 

El dinamitzador intentarà que surtin idees clau, com:

 1. El malbaratament es dóna quan es llencen aliments que es podrien haver aprofitat.
 2. A les llars es malbaraten molts aliments; amb el que es malbarata es podria alimentar molta gent.
 3. El malbaratament d'aliments té una dimensió social, ja que moltes persones viuen sota el llindar de la pobresa al nostre país, i també té un cost econòmic per qui llença aliments.
 4. El seu impacte ambiental és considerable (consum d'energia i gestió de residus evitables).
 5. Les famílies han de ser conscients que cal educar els fills en el respecte cap als aliments per fer un consum responsable i evitar el malbaratament.
 6. Hi ha accions senzilles i puntuals per fer a casa i amb els fills que poden ajudar: fer la compra amb els fills seguint una llista, mirant les dates de caducitat, tenint en compte les quantitats...

 

Si el grup és nombrós, s'organitzaran petits grups en els quals un pare o una mare farà de portaveu. El portaveu recollirà i exposarà les aportacions del grup. (Fitxa Activitat grups)

L'activitat acaba amb una síntesi de les reflexions més destacades aportades pels assistents.

 

Activitat 2. Autoconeixement

Enquesta d'autoconeixement. El dinamitzador explicarà l'enquesta d'autoconeixement per a pares i mares sobre el tema "Malbaratament alimentari". La passarà a tots els assistents, que l'hauran de contestar individualment.

Aquesta activitat es pot fer de dues maneres:

 1. En línia (a l'aula d'informàtica del centre). D'aquesta manera obtindran els resultats personals directament i els podran imprimir per endur-se'ls a casa.
 2. En paper. Caldrà tenir preparades les còpies amb l'enquesta i tots els resultats, per poder repartir-los a cada persona segons les seves respostes.

Un cop acabada l'enquesta, el dinamitzador triarà dues o tres preguntes per reflexionar entre tots a partir d'allò que han contestat i de les orientacions que es donen.

 

Activitat 3. Valoració

Full de valoració individual i proposta d'aplicació de la sessió. (Fitxa Full de reflexió de la sessió)

En aquesta activitat els assistents hauran de concretar quines han estat les idees que els han semblat més interessants durant la sessió. També hauran d'indicar quines idees treballades es comprometen a portar a la pràctica amb els fills abans de la sessió següent.

Per finalitzar, el dinamitzador seleccionarà alguns dels recursos que trobareu a l'apartat Malbaratament alimentari, segons el seu criteri personal i en funció del desenvolupament de la sessió, i els lliurarà perquè els assistents aprofundeixin a casa sobre el tema.

 
Data d'actualització: 20.06.2013