Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 
 
 
Introducció
 
 
Metodologia

Activitats 2a sessió

Respecte


Abans de començar a tractar els continguts de la sessió caldria que els assistents expliquessin quines dificultats han trobat per portar a la pràctica les propostes indicades en l'activitat de valoració de la sessió anterior.

Durant aquesta sessió es faran tres activitats:

 1. Aprofundiment. Escollir, entre les activitats A o B, la que es consideri més adequada segons les característiques i el perfil dels assistents.
 2. Converses amb situacions relacionades amb l'educació en el respecte.
 3. Valoració de la sessió i recursos.

 

El dinamitzador presenta el tema i explica als participants els objectius de la sessió:

 1. Aprofundir en la idea de la importància de l'educació en el respecte.
 2. Arribar a consensuar idees clau per tenir-les en compte en les seves actuacions a casa.
 3. Valorar al final de la sessió les idees noves que s'han presentat i la possible aplicació en la seva vida diària.
 

Activitat 1. Aprofundiment

Opció A

Veure el vídeo El respecte. Una mirada atenta, en què el filòsof Josep Maria Esquirol fa una breu introducció al valor del respecte.

Després de veure el vídeo, la persona que dinamitza la sessió pot iniciar el debat formulant les preguntes següents:

 1. Què fem a casa per educar en el respecte?
 2. Som respectuosos amb els nostres fills, la seva intimitat, les seves opinions...?
 3. Fem servir la conversa i el diàleg amb els nostres fills com a base del respecte?
 4. Parlem amb respecte de les altres persones davant dels nostres fills (mestres, familiars…)?
 5. Reconeixem davant dels fills la vàlua i l'autoritat dels altres per tal que siguin respectuosos?
 6. Som crítics i fem reflexionar els fills davant la manca de respecte en tots els àmbits (vida diària, programes de televisió...)?
 7. Valorem i fem un reconeixement, a casa, de la feina dels mestres i professors?

 

El dinamitzador intentarà que surtin idees clau, com:

 1. El respecte té a veure amb una manera especial de mirar i tractar els altres, de forma atenta, però sense envair el seu espai.
 2. Una persona respectuosa percep l'altre com algú que pot fer aportacions valuoses.
 3. La conversa i el diàleg són la base del respecte.
 4. Respectar i reconèixer els altres és donar-los autoritat.
 5. És important ser crítics i fer reflexionar els fills davant la manca de respecte que es pot percebre en alguns mitjans de comunicació.
 6. Tenir presents els drets individuals és important, però incidir-hi massa fa que no es presti atenció a les necessitats i drets dels altres o a les pròpies obligacions.
 7. Valorar i respectar les institucions, com per exemple l'escola i els docents, és una tasca a fer pels pares.

 

Si el grup és nombrós s'organitzaran petits grups en els quals un pare o una mare farà de portaveu. El portaveu recollirà i exposarà les aportacions del grup. (Fitxa Activitat grups)

L'activitat s'acabarà fent una síntesi de les reflexions més destacades aportades pels assistents.

 

Opció B

Dinàmica de grup: Aquesta activitat està pensada per fer-la en gran grup. L'objectiu és crear polèmica i reflexió al voltant de l'educació en el respecte.

El dinamitzador té preparades set frases sobre situacions quotidianes que es viuen en família. Les anirà llegint d'una en una, deixant un temps prudencial perquè cadascú pugui pensar abans d'iniciar el debat amb les opinions a favor o en contra que aniran aportant els participants.

S'acabarà l'activitat fent una síntesi de les reflexions més destacades aportades pels assistents i que el dinamitzador pot escollir per escrit.

Frases per llegir

 1. Mirem el diari del nostre fill i les trucades de telèfon que fan perquè hem de vigilar que no es fiquin en embolics.
 2. Creiem que s'ha d'educar en el respecte a partir del moment en què comencen a anar a l'escola.
 3. Entrem a l'habitació dels nostres fills quan volem perquè a casa no tenim secrets ni ens amaguem de res.
 4. Quan veiem la televisió a casa comentem els programes només amb els fills més grans perquè els petits no ens entendrien,
 5. No cal que ens preocupem gaire per les normes de civisme (saludar, donar les gràcies, demanar perdó...) perquè els mestres ja els les ensenyen a l'escola.
 6. Evitem mirar l'agenda escolar dels nostres fills perquè seria no respectar la seva intimitat.
 7. Considerem importants les opinions dels mestres i professors, però si en algun cas no estem d'acord amb alguna actuació, anem amb el nostre fill i els diem tot el que pensem.
 

Activitat 2. Converses

Treball en petit grup (3 o 4 persones). Es repartirà a cada grup la primera part d'una de les converses de l'apartat "Educació en valors. El respecte". En les converses, un pare o una mare planteja un problema amb el seu fill sobre el tema. Els pares de cada grup hauran de trobar la resposta que considerin millor per tractar les situacions plantejades.

Posteriorment, la resta dels assistents la comentarà i el dinamitzador proposarà que pensin en situacions quotidianes, en com reaccionarien ells en el mateix cas, què farien els seus fills en la mateixa situació, etc., i llegirà la proposta que s'ofereix en la pàgina web.

Per finalitzar l'activitat es passarà un full amb les orientacions sobre com educar en el respecte per edats.

 

Activitat 3. Valoració

Full de valoració individual i proposta d'aplicació de la sessió. (Fitxa Full de reflexió de la sessió) En aquesta activitat els assistents hauran de concretar quines han estat les idees més interessants tractades durant la sessió. També hauran d'indicar quines idees treballades es comprometen a portar a la pràctica amb els fills.

Per finalitzar, el dinamitzador seleccionarà alguns dels recursos que trobareu a l'enllaç  Recursos i eines, de l'apartat "Educació en valors.  El respecte", segons la seva consideració personal i en funció del desenvolupament de la sessió, i els lliurarà perquè els assistents aprofundeixin a casa sobre el tema.

 
Data d'actualització: 02.07.2013