Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 

Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA)

Una de les maneres de participar en la vida del centre educatiu és mitjançant l'associacionisme. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre podeu formar associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA).


Què són?

Les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) són associacions sense afany de lucre reconegudes legalment i que agrupen, voluntàriament, pares i mares del centre educatiu, que tenen unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei.

La seva finalitat principal és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats del centre, contribuir a la millora de la qualitat del sistema i al govern dels centres i facilitar la prestació de serveis fora de l'horari lectiu.

L'AMPA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l'educació dels vostres fills, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares. Així mateix, en general, l'AMPA és corresponsable de les activitats educatives del centre, planifica i gestiona les activitats extraescolars, l'acollida matinal d'infants, el menjador, la formació de pares i mares, etc.

Les associacions de mares i pares designen un representant de l'AMPA en el consell escolar del centre educatiu.

Els centres educatius han de potenciar la creació d'associacions de mares i pares i facilitar la relació i el treball conjunt.

Composició

Els òrgans de direcció de les AMPA són:

  • l'assemblea de pares i mares, on poden participar tots els membres de l'associació i
  • la junta, que està formada, com a mínim, per un president/a, un secretari/ària i un tresorer/a.

 

Federacions d'AMPA

Les associacions de pares i mares s'organitzen en federacions.

  • Federació d'associacions de pares d'alumnes de Catalunya (FAPAC)
  • Federació d'associacions de pares d'alumnes d'educació secundària (FAPAES)
  • Federació d'associacions de pares d'escoles lliures (FAPEL)
  • Confederació cristiana d'associacions de pares d'alumnes de Catalunya (CCAPAC)
  • Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes amb discapacitat intel·lectual  (DINCAT-FAMPADI)
  • Federació d'associacions de pares i mares de l'agrupació escolar catalana (AFAEC)

Normativa


Data d'actualització: 16.10.2017