Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 

Inici de curs

El Departament d'Ensenyament destaca les següents prioritats per al curs 2017-2018:


Plantilla docent

El curs comença amb 5.514 docents més, el que representa un 7% més que l'any passat. L'objectiu és millorar l'equitat i la qualitat del sistema educatiu.

Es reforcen les substitucions per al nou curs: es comencen a cobrir les incidències des del primer dia i durant tot el curs. Aquest fet suposarà una contractació equivalent a 800 docents.

 

Reforç a l'escola inclusiva

S'amplia el Programa de l'escola inclusiva amb 200 docents nous i s'assignen 350 docents nous als centres d'alta complexitat.

 

Ràtios més baixes

Baixen les ràtios d'alumnes per cada docent. A l'educació infantil i primària, hi ha 12,9 alumnes per cada mestre i a l'ESO i al batxillerat la xifra és de 10,6 alumnes per professor.

Disminueixen el nombre d'alumnes per classe. A P3 la mitjana és de 21 alumnes per aula, mentre que a 1r d'ESO és de 27,7.

 

Qualitat i formació dels docents

Es reconeixen els projectes d'innovació dels centres i es creen nous programes d'innovació pedagògica.

Es valora el programa MIF, de millora i innovació de la formació de mestres, i es prioritzen les formacions sobre STEM (foment de les vocacions científiques, tecnològiques i matemàtiques entre els joves), funció directiva, acció tutorial, avaluació formativa, i currículum i avaluació de l'ESO.

 

Compromís amb la formació professional

S’adeqüen els continguts de l'FP a les necessitats dels sectors productius i dels diferents territoris.

S'impulsa la formació professional dual, que aquest curs compta amb més de 10.000 alumnes, 225 centres implicats, 114 títols impartits i més de 3.600 empreses i entitats col·laboradores.

 

 

Catalunya s'apropa als objectius d’Europa 2020

Millora la taxa de graduació: el 88% dels alumnes de 4t d'ESO han aconseguit el graduat.

Disminueix la xifra de repetició a 4t d'ESO, que se situa en un 4,9%, i també l’abandonament prematur (18%).

Es produeix una millora destacable en resultats, segons mostren les diferents proves de competències bàsiques i l'informe PISA.

 

 
Data d'actualització: 07.09.2017